Vilkår


Arbeidsordning

Rammeavtale for losse- og lastearbeider mellom NHO og Norsk Transportarbeiderforbund; 
Dette vil si:

Spisetider

11.00 - 11.30 (ikke betalt)

15.00 - 15.30

18.00 - 18.30

21.30 - 22.00

02.30 - 03.00 (ved nattarbeid)

Alle spisepauser fra kl. 15.00 blir betalt som overtid.